Начало Производство Строителство Партньорство Контакти  
          English  
» Начало
  За фирмата
  ГАЛЕРИЯ "Офис"
  ГАЛЕРИЯ "Международно изложение АНУГА"
  Счетоводни баланси
  Пишете ни


ТД "МОМЧЕВИ и сие" - гр. Сливен


"ТД МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД - гр. Сливен, с управители: инж. Иван Луков Момчев и Мариан Луков Момчев, е вписана в ТР на Сливенски Окръжен Съд с Решение № 473 от 24.03.1998 г., по ф. Дело № 336 / 1998 г. по описа на Сл.ОС, вписана в партидните книги на страница 82, партида 41, том 1, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Родопа " № 1А.

Банкова информация: РАЙФАЙЗЕН БАНК   BIC : RZBBBGSF
IBAN : BG70 RZBB 9155 1062 0453 13 - разплащателна сметкаПървоначално фирмата започва своята дейност през 1998 год. със закупуване на обект за осъществяване на основна търговска дейност: търговия на едро предимно със замразени продукти (сладоледи, пилешки и рибни продукти и др.).

През 2001 г. фирмата започва строеж на две собствени производствени предприятия в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII, кв. 28 в Промишлена зона - гр. Сливен . На основание чл. 222, ал. 1, т. 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) получава разрешение за ползване на производствена сграда: "Цех за производство на колбаси" което включва : производство на мляно месо, месни заготовки, малотрайни варено - пушени, трайни сурово - сушени колбаси и много други деликатеси . Второто предприятие което е собственост на нашата фирма това е "Цех за разфасовка на пилета" (производство на птичи разфасовки, мляно месо, птичи заготовки, мариновани полуфабрикати от птиче месо) с разрешение за ползване № 23 от 25.02.2003 год.

Фирмата има сключени договори за доставка на месо и месни продукти със собствен транспорт. Освен с продуктите собствено производство, фирмата търгува още и с над 3000 вида хранителни стоки, произведени от водещи български фирми. Притежаваме четири собствени склада на едро и хладилна база за съхранение на замразени и охладени продукти с вместимост над 1000 тона. Стремим се да предложим нещо ново на пазара, което да е по-добро като качество от съществуващи продукти. Към всеки клиент имаме специфичен подход и предлагаме продукти, подходящи за неговия пазар.

Фирмата започва да се занимава със строителство на промишлени, селскостопански и жилищни сгради в началото на 2005 г, като има изградени складове на едро, хладилна база, административни сгради и хипермаркет. Ние гарантираме съчетанието на високо качество, оптимални цени и кратки срокове на изпълнение по водещи технологии.

2001- 2019 © Momchevi.com 8800 Сливен , ул. "Родопа" 1а     тел. / факс : 044 / 667-888 ; GSM: +359-878-188-888 ; GSM: +359-878-288-888